Covid-19

2020 m. birželio 26 d. Kultūros infrastruktūros centro direktoriaus įsakymas Nr. Į-28 „Dėl ekstremalios situacijos užtikrinimo"

2020 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo"

2020 m. spalio 27 d. Kultūros infrastruktūros centro direktoriaus įsakymas Nr. Į-58 „Dėl nuotolinio darbo organizavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną“.

2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1342 „Dėl karantino režimo užtikrinimo“

2020 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1452 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-68 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-346 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-372 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-455 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei kultūros įstaigų , kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, vadovų darbo organizavimo ir susirgimų prevencijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu“

2021 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-661 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei kultūros įstaigų , kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, vadovų darbo organizavimo ir susirgimų prevencijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino metu“

2021 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-761 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-1046 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei kultūros įstaigų , kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, vadovų darbo organizavimo ir susirgimų prevencijos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“ pakeitimo.

2021 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1048 ,, Dėl įpareigojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigoms dėl reikalavimų dėl galimybių paso įgyvendinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-09