Covid-19

2020 m. birželio 26 d. Kultūros infrastruktūros centro direktoriaus įsakymas Nr. Į-28 „Dėl ekstremalios situacijos užtikrinimo"

2020 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl Covid-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo"

2020 m. spalio 27 d. Kultūros infrastruktūros centro direktoriaus įsakymas Nr. Į-58 „Dėl nuotolinio darbo organizavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną“.

2020 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1342 „Dėl karantino režimo užtikrinimo“

2020 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-1452 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-68 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-346 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

2021 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-372 ,,Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija“ pakeitimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-01