Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

  • Užtikrinti sklandų vieningos dokumentų valdymo sistemos įdiegimą
  • Užtikrinti sklandų apskaitos ir personalo valdymo funkcijų perdavimą BFC
  • Pagal kompetenciją prisidėti prie materialaus kultūros paveldo apsaugos metodinių nurodymų ir konsultavimo mechanizmo sukūrimo; užtikrinti projekto FIXUS metodų integravimą į KIC struktūrą
  • Užtikrinti Paveldotvarkos programos įgyvendinimą,  tinkamą lėšų panaudojimą, atliktų mokslinių ir tvarkybai reikiamų tyrimų perdavimą viešinimui
  • Užbaigti ankstesniais metais pradėtus įgyvendinti kultūros įstaigų projektus
  • Kultūros ministrui pavedus inicijuoti Kauno ir Klaipėdos paštų pastatų pritaikymo kultūros paslaugoms investicijų projektus
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-09