Pasitikėjimo linija – galimybė saugiai pranešti apie pažeidimus

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (atitikties pareigūnė) yra Administravimo skyriaus vedėja Roberta Emilija Miliutienė, tel. 8 6 12 65150, el. p. [email protected]

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – KIC) savo veiklą grindžia skaidrumo ir teisėtumo principais, todėl nuoširdžiai būsime dėkingi, jei pranešite apie netinkamą KIC darbuotojų elgesį: sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis, biurokratizmą, vengimą ir (ar) delsimą spręsti problemas. O gal turite informacijos apie neskaidriai vykdomus pirkimus ar korupcijos apraiškas...

Pranešti galima:

  • anonimiškai, t. y. nenurodant savo duomenų,
  • nurodant savo asmens duomenis ir kontaktus, kuriais būtų įmanoma susiekti su Jumis.

Pranešti galite:

  • paštu arba atvykę į KIC adresu Šnipiškių 3, Vilnius (atvykimas dėl karantino laikinai negalimas),
  • paskambinę telefonu (8-5) 272 4095,     
  • el. paštu [email protected],
  • užpildę šią formą

Jei esate ar buvote KIC darbuotojas, atlikote praktiką, konsultavote, arba vykdote darbus pagal KIC projektus ir turite informacijos apie:

  • rengiamas ar daromas nusikalstamas veikas,
  • administracinius nusižengimus, 
  • bet kokią kitą grėsmę viešajam interesui,

prašome teikti informaciją vidiniu kanalu pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą. Jūsų užpildytą formą gaus ir nagrinės tik įstatymu numatytas KIC kompetentingas subjektas (atitikties pareigūnas), visiškai užtikrindamas Jūsų konfidencialumą. Konfidencialumas užtikrinamas nepriklausomai nuo pranešimo nagrinėjimo rezultatų. Per 5 dienas Jūs būsite informuoti apie tyrimo eigą, o baigus tyrimą - apie nagrinėjimo rezultatus.

Pranešėjui taikomas įstatymu numatytas draudimas daryti neigiamą poveikį, o už vertingą informaciją - galimybė gauti atlyginimą.

Jūs taip pat galite tiesiogiai kreiptis į  prokuratūrą, kuri priima sprendimus dėl Pranešėjo statuso suteikimo, apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių taikymo.

PRNEŠIMAS VIDINIU KANALU PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ 

Užpildytą formą siųskite el. paštu [email protected]

Primename, kad Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas draudžia šmeižti kitą žmogų skleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją, melagingai įskųsti nekaltą asmenį, pranešti apie nebūtą nusikaltimą ar melagingai kaltinti nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė (BK 154 str., 236 str.)

Praneškite apie negeroves ir kartu apginsime viešąjį interesą!

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-22