Biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centras įsteigimas

Data

2020 04 23

Įvertinimas
0

Biudžetinė įstaiga Kultūros infrastruktūros centras įsteigta 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkymo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“.
Kultūros infrastruktūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Kultūros infrastruktūros centras yra buvusios VĮ „Lietuvos paminklai“ veiklų perėmėjas. Su Kultūros infrastruktūros centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-33 „Dėl biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų patvirtinimo“, įregistruotais Juridinių asmenų registre 2020 m. balandžio 1 d. galima susipažinti internetinėje svetainėje www.lpaminklai.lt.
Kultūros infrastruktūros centro buveinė yra adresu Šnipiškių g. 3, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“.