Projektas FIXUS Mobilis – nauja paslauga Lietuvos kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams

Data

2020 06 18

Įvertinimas
0

Kultūros infrastruktūros centras drauge su Kultūros paveldo centru vykdo projektą FIXUS Mobilis, kuriuo siekiama gerinti kultūros paveldo objektų valdymą, skatinti kokybišką pastatų priežiūrą. Gruodžio mėnesį prasidėjęs projektas suteikia galimybę Lietuvos kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams, susiduriantiems su jų priežiūros problemomis, gauti nemokamą pagalbą. Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 kultūros paveldo objektų. Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suteikti nemokamas paslaugas 200 objektų.

„Daugumai kultūros paveldo objektų priežiūros problemų kyla dėl pastatų valdymo žinių trūkumo bei prevencinių priežiūros įgūdžių stokos. Valstybės teikiama parama objektų tvarkybos darbams iki šiol pasiekia dar nedidelį skaičių paveldo objektų. Projektas FIXUS Mobilis padės spręsti šias problemas, paveldo objektų savininkams teikdamas nemokamas kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo paslaugas“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Kultūros paveldo centre Erika Kielė.

Pretenduoti į nemokamas prevencinės priežiūros paslaugas gali kiekvienas kultūros paveldo objekto savininkas ir valdytojas. Viešai atrinktus objektų savininkus konsultuos ir nedidelius priežiūros darbus atliks specialiai šiam projektui suburtos trys mobiliosios komandos. Šios profesionalų komandos-dirbtuvės tirs bei teiks savininkams ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuos, atliks nedidelius priežiūros darbus, parengs individualų prevencinės priežiūros kalendorių – planą.

 „Kultūros infrastruktūros  centre dirba daug profesionalų, jau ne vienerius metus besirūpinančių Lietuvos paveldo objektų išsaugojimu.Kvalifikuotų architektų ir inžinieriaus- konstruktoriaus, prisijungusių prie FIXUS Mobilis komandų,  rekomendacijos, kokios priežiūros, kokių restauravimo darbų vienas ar kitas pastatas reikalauja, padės savininkams planuoti tolimesnius veiksmus, padedančius išsaugoti jų turimą turtą“, – sako Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas.

„Pasitelkiant greitąją FIXUS Mobilis pagalbą užkertamas kelias didesniems nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ar restauravimo darbų, taip pat gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą bei jo priežiūrą“, – teigia FIXUS Mobilis projekto vadovė Kultūros infrastruktūros centre Viltė Janušauskaitė.

Viso projekto metu vyks vieši pristatymai, konsultacijos, seminarai ir praktiniai mokymai, skirti bendruomenėms bei kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams. Organizuojami renginiai suteiks ne tik galimybę objektų valdytojams tobulinti praktinius prevencinės priežiūros įgūdžius, bet ir informuos visuomenę apie kultūros paveldo objektų reikšmingumą.

Projektas aktualus ne tik minėtiems savininkams ir valdytojams, FIXUS Mobilis skleis žinią visuomenei, jog paveldas – mūsų ryšys su praeitimi ir ateities pagrindas, todėl rūpintis reikšmingais pastatais reikia šiandien. Paveldo nuolatinė priežiūra yra būtina, siekiant išvengti rimtos žalos ir brangių darbų ateityje.

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: FIXUS, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Daugiau informacijos apie projektą: fixusmobilis.lt

FIXUS Mobilis komanda (KPC ir KIC).

Romano Kielos nuotr.