Siekiančių gauti finansavimą iš paveldotvarkos programų 2021-2023 m. dėmesiui

Data

2020 09 18

Įvertinimas
0

Š. m. rugsėjo 16 d. įsigaliojo naujas Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020-09-15 įsakymu Nr. ĮV-1164.

Atkreiptinas dėmesys, kad Piligrimų kelio ir Šventojo Sosto kultūros paveldo objektų tvarkybos paraiškos teikiamos vadovaujantis šio aprašo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, bus rengiama viena Programa.

Saugomų kultūros paveldo objektų, kuriuose nenumatoma komercinė veikla, finansavimo intensyvumas valstybės biudžeto lėšomis galės siekti iki 100 proc., o tų, kuriuose numatomos komercinės veiklos – iki 80 proc. Maksimali valstybės biudžeto lėšų suma objektui – 500 tūkst. eurų. Jeigu tokių lėšų nepakaks objektui sutvarkyti, darbai turės būti etapuojami, naujam etapui teikiama paraiška iš naujo.

Registrinių objektų taikomiesiems tyrimams finansavimo intensyvumas valstybės biudžeto lėšomis galės siekti iki 100 proc., o kitoms šių objektų tvarkybos rūšims – iki 80 proc. Maksimali valstybės biudžeto lėšų suma objektui – 80 tūkst. eurų. Jeigu tokių lėšų nepakas objektui sutvarkyti, darbai turės būti etapuojami, naujam etapui teikiama paraiška iš naujo.

Piligrimų kelio ir Šventojo Sosto kultūros paveldo objektų tvarkyba bus finansuojama iki 100 proc., maksimali valstybės biudžeto lėšų suma objektui neribojama.

 

Nauji objektai (išskyrus Piligrimų kelio ir Šventojo Sosto) bus atrenkami vadovaujantis aprašo 27 p. nurodytais kriterijais. Tęstinių objektų, kurie jau buvo finansuoti Programos valstybės biudžeto lėšomis, finansavimas bus planuojamas prioriteto tvarka. Informaciją apie planuojamą prisidėjimą ateinančiais metais tęstinių objektų valdytojai turės teikti Kultūros infrastruktūros centrui, ne vėliau kaip iki spalio 9 d.

 

Pažymėtina, kad Programa bus sudaroma 3 metų laikotarpiui, į Programą įrašytiems objektams, kuriems finansavimo pradžia bus suplanuota antrais ar trečiais Programos metais, vėlesniais metais teikti paraiškų nebereikės, jeigu per tą laiką nebus atnaujinti atrankos kriterijai. Tačiau antrais ir trečiais metais į Programą įrašytų objektų balai bus lyginami su vėlesniais metais teikiamų paraiškų duomenimis ir atitinkamai peržiūrimi prioritetai.

 

Kadangi 2021 metų finansavimui teikiamos paraiškos bus vertinamos pagal naujos redakcijos aprašą, iki š. m. rugsėjo 16 d. pateiktos paraiškos ir jų priedai turės būti patikslinti pagal naujus reikalavimus.

Primename, kad paraiškos priimamos Kultūros paveldo departamente  iki spalio 1 d. per elektroninių paslaugų sistemą KPEPIS.

Priimtų ir tinkamų vertinimui paraiškų sąrašai, finansavimą gavusių ir negavusių pareiškėjų sąrašai bus skelbiami Kultūros paveldo departamento interneto svetainėje www.kpd.lt.

Daugiau informacijos – telefonais  (8 5) 2724106, (8 5) 2724102

 

Su naujos redakcijos aprašu galite susipažinti čia.