Irmantas Verenius

L. e. Projektų valdymo tarnybos vadovo pareigas

Organizuoja Centro įgyvendinamų paveldotvarkos ir kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo programų projektų vykdymą ir kontrolę, rengia išvadas dėl projektų tikslingumo, dalyvauja rengiant Centro strateginį veiklos planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-03