Regina Jaskelevičienė

Direktoriaus pavaduotoja

Organizuoja paveldotvarkos ir kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimo programų įgyvendinimą, koordinuoja Techninės priežiūros, Projektavimo priežiūros ir Projektų valdymo tarnybų veiklą, pavaduoja direktorių jam nesant, atstovauja įstaigą kitose institucijose.

Su Regina susisiekti galite el. paštu: regina.jaskeleviciene@kulturosic.lt arba telefonu: (8-615) 80073

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25