Kultūros infrastruktūros centras 2023-04-05 išsirinko atnaujintą Darbo tarybą ir suteikė jai įgalinimus 3 metams

Darbo tarybos pirmininku išrinktas Viktoras Vilkišius, Techninės priežiūros tarnybos vadovas, tel. (8–616) 71063, el. p. [email protected]

Nariais:

  • Emilija Armakauskaitė, Kultūros paveldo objektų priežiūros ir konsultavimo grupės FIXUS Mobilis komandos vadovė, tel. 868799598; el. p. [email protected],
  • Nerijus Mocevičius, Statybos sutarčių administravimo skyriaus teisininkas, tel. 861248544, el. p. [email protected].

Darbo taryba laikytina darbuotojų interesus atstovaujančiu įmonės instrumentu, atsakingu už ekonominius, socialinius ir darbo klausimus joje. Šis organas dalyvauja informavimo, konsultavimosi, interesų įgyvendinimo ir gynimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą, taip suteikiant abejoms pusėms institucionalizuoto ryšio galimybę.

Informavimas Darbo kodekse apibrėžiamas kaip informacijos (duomenų) perdavimas darbo tarybai, siekiant supažindinti su klausimo, susijusio su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir interesais, esme. Konsultavimas – pasikeitimas nuomonėmis ir dialogo tarp darbo tarybos ir darbdavio užmezgimas ir plėtojimas.

Darbdavys turi pateikti informaciją Darbo tarybai apie darbdavio būklę, struktūrą, galimus užimtumo pokyčius, įskaitant informaciją apie darbuotojų skaičių, kategorijas, laikinuosius darbuotojus, įvykusius darbo užmokesčio pokyčius ir numatomas jo tendencijas, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, kurios padeda gerinti darbo aplinką, įgyvendinimo rezultatus ir kt.

Daugiau informacijos apie Darbo tarybą galite rasti Darbo kodekso 169–176 straipsniuose, apie informavimą ir konsultavimąsi – 203–209 straipsniuose (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr)

Atnaujinimo data: 2023-09-18